?> Ruhsat ve İskan Av.Gökhan BİLGİN

Ruhsat ve İskan

Ruhsat bir inşai faaliyete başlarken alınan izindir. Belli sürelerde inşaata başlama ve bitirme yükümlülüğü barındırır. İskan ise ruhsata konu yapının ruhsat projesine uygun bir şekilde eksiksiz olarak bitirilmesini ifade eder....

Adres
905322052719