?> Plan ve Parselasyon - Av.Gökhan Bilgin

Plan ve Parselasyon

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ

İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ - YAPI TATİL TUTANAĞI

İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ - YAPI TATİL TUTANAĞI

İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ - YAPI TATİL TUTANAĞI

YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR

YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR

YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU

HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU

HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU

İMAR HUKUKUNDA RUHSATA TABİ YAPI VE ESASLI TADİLAT KAVRAMLARI

İMAR HUKUKUNDA RUHSATA TABİ YAPI VE ESASLI TADİLAT KAVRAMLARI

İMAR HUKUKUNDA RUHSATA TABİ YAPI VE ESASLI TADİLAT KAVRAMLARI

KAÇAK İNŞAAT SORUNU

KAÇAK İNŞAAT SORUNU

KAÇAK İNŞAAT SORUNU

RUHSATSIZ PERGOLA VE SUNDURMA YAPILABİLECEK DURUMLAR

RUHSATSIZ PERGOLA VE SUNDURMA YAPILABİLECEK DURUMLAR

RUHSATSIZ PERGOLA VE SUNDURMA YAPILABİLECEK DURUMLAR

Plan ve Parselasyon

İmar Planları idarenin düzenleyici işlemlerindendir. İlgili olduğu alanda yapılaşma şartları, yerleşmesi planlanan nüfusun ihtiyaçlarına göre belirlenir. Yeni imara açılan bir alanda yaşayacak olan insanlara hizmet götürecek devletin kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alanlar da belirlenir. Bu alanların önemli bir kısmı Parselasyon ile birlikte gerçekleştirilen DOP(Düzenleme Ortaklı Payı) kesintilerinden karşılanırken, bir kısmı da KOP(Kamulaştırma Ortaklık Payı) kesintileri ile karşılanır. Plan ve Parselasyon işlemlerinde gözetilmesi gereken ilkelere riayet edilmemesi işlemlerin iptali sonucunu doğurur.

Adres
905322052719