?> Kamulaştırma hakkında - Av.Gökhan Bilgin

Kamulaştırma

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ

İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU

HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU

HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU

Kamulaştırma

Kamulaştırmanın İmar Hukukuna özgü yansımaları vardır. İmar planı yapmak suretiyle hukuki el atma gibi. Kamulaştırma yapılmadan ve idarenin bir işlemine dayanmaksızın idare tarafından bir şekilde kullanılan taşınmazlar fiili el atmanın konusudur. Hukuki el atmadan kaynaklanan davalar idari yargı da görülürken, Fiili el atmadan kaynaklanan davalar adli yargıda çözümlenir.

Adres
905322052719