?> İfraz nedir? Tevhit nedir? Terk nedir? | Av.Gökhan Bilgin

İfraz-Tevhit-Terk

İfraz, tevhit, terk imar planlarının uygulamasının konusudur. Parsellerin inşaata uygun hale getirilmesinde bu müesseselere ihtiyaç duyulur.

Adres
905322052719